Hjälp

Forum
(i separat fönster)

"TidPlatsVem.se" är en kostnadsfri tjänst där en Arrangör skapar Evenemang, som andra sedan kan anmäla sig till - t ex träningspass, fest eller möte. Man kan se vilka som anmält sig - och därmed avgöra om det är tillräckligt många för att man skall kunna genomföra Evenemanget (t ex ett kompisgäng som spelar innebandy).

Arrangör:

Arrangör får vem som helst bli, t ex en funktionär inom en idrottsförening eller ett företag - och (Skapa/Uppdatera/Ta bort) sina egna Arrangörsdata.

Arrangörsdata:
Arrangör: "IFK X-stad" / "Y-företaget AB" (t ex).
ARRANGÖRSLOGIN:
[STORA BOKSTÄVER]
IFK-XSTAD / Y-FÖRETAGET (t ex).
LÖSENORD:
[STORA BOKSTÄVER]
****
Kommentar: Fri text.
Email: ifkxstadchefen@hotmail.com (t ex).
Extern länk: Länk till websida som har med Arrangören att gära (t ex en förenings hemsida).

Evenemang:

Om man är Arrangör kan man (Skapa/Uppdatera/Ta bort) ett eller flera Evenemang. Arrangören avgör synligheten (för andra) för Evenemanget - och hur styrt anmälningssättet skall vara.

Evenemangsdata:
Beskrivning: "IFK X-STAD Fotboll Pojkar 12" / "Y-företaget innebandy" (t ex).
EVENEMANGSLOGIN:
[STORA BOKSTÄVER]
IFK-XSTAD-FOTB-P12 / Y-FÖRETAGET-INNEBANDY (t ex). Arrangören meddelar EVENEMANGSLOGIN / LÖSENORD till potentiella deltagare i Evenemanget.


LÖSENORD:
[STORA BOKSTÄVER]
****
Synlighet: Öppet: Alla kan söka efter och logga in på Evenemanget.
Hemligt: Man måste känna till EVENEMANGSLOGIN / LÖSENORD för att se Evenemanget.
Anmälningssätt: Fritt: Alla som kan se Evenemanget kan (Skapa/Uppdatera/Ta bort) sin (eller andras!) Anmälan helt fritt.
Slutet (ej implementerat): När man skapar en Anmälan skapar man samtidigt ett LÖSENORD som hör till just denna Anmälan, därmed hindras andra från att (Uppdatera/Ta bort) denna Anmälan.
Tidszon: Än så länge endast "Central European Time" [CET]. "Tidszon" styr i vilken tidszon "Tidslogg" (se Anmälningsdata) anges.
Extern länk: Länk till websida som har med Evenemanget att göra (t ex ett fotoalbum).

Evenemangstillfälle:

Om man är Arrangör får man (Skapa/Uppdatera/Ta bort) ett eller flera Evenemangstillfällen för varje Evenemang - då det kan vara träningspass på stående tider på olika veckodagar och olika platser varje vecka under en lång tid.

Evenemangstillfällesdata:
Startar: Datum och klockslag då Evenemangstillfället startar (YYYY-MM-DD HH:MM:SS). Behöver inte vara Central European Time [CET].
Se "Tidszon" i Evenemangsdata.
Slutar: Datum och klockslag då Evenemangstillfället slutar (YYYY-MM-DD HH:MM:SS). Behöver inte vara Central European Time [CET].
Se "Tidszon" i Evenemangsdata.
Plats: Plats där Evenemangstillfället är.
Kommentar: Fri text.
Extern länk: Länk till websida som har med Evenemangstillfället att göra (t ex ett fotoalbum).

Anmälning:

Till varje Evenemangstillfälle hör ett antal Anmälningar.

Anmälningsdata:
Namn: Namn på den som anmält sig.
Kommer: Kommer eller kommer inte till Evenemangstillfället (Ja/Nej).
Kommentar: Fri text, "Kommer kanske lite sent" (t ex).
Tidslogg:
[Central European Time]
Tidpunkt då Anmälan skapades, eller senast uppdaterades (YYYY-MM-DD HH:MM:SS).
Se "Tidszon" i Evenemangsdata.


"TidPlatsVem.se" finns i Karlstad (Sweden - Central European Time) på en PC/Linux.

Kontakt: martin.blix@gmail.comTidPlatsVem.se
Ver 1.0.2
2006-08-14